Limassol
  25362740
 
  Nicosia
  22758572
 
  Famagusta
  23826252
23827852
  Nicosia
  22431435
22435139
  Nicosia
  22437062
22349212
  Nicosia
  22437799
 
  Nicosia
  22429372
 
  Paphos
  26934241
26934241
  Paphos
  26932457
 
  Limassol
  25348051
25366001
  Nicosia
  22312141
22424803
  Paphos
  26935261
26931261
  Larnaca
  24533683
24531594
  Larnaca
  24628888
24628124
  Nicosia
  22315230
22315235
  Larnaca
  24342514
 
  Nicosia
  22663979
 
  Nicosia
  22764133
 
  Paphos
  26932327
 
  Paphos
  26945302
26944279
  Paphos
  26936390
26944279
  Nicosia
  22753367
 
  Nicosia
  22421866
 
  Limassol
  25392173
25396558